SAL7377, Act: V°81.2 (166 of 949)
Search Act
previous | next
Act V°81.2  
Act
Date: 1483-08-30

Transcription

2020-06-17 by arlette De Paepe
Vanden vervolghe dat arnt van kets de jonge gedae(n) heeft/
met drie behoirlijcken rastemente(n) op twee gulden ringhe/
wegene tsamen omtrint xxiiii yngelsche en(de) iiii guld(en) pe(n)ni(n)ge/
te weten(e) eene(n) gulden(en) leeu eene(n) hong(ar)ssche(n) gul(den) eene(n) joh(ann)es/
schilt en(de) eene(n) cly(m)mer gulden(en) toebehoiren(de) eenen ma(n)s p(er)soe(n)/
geheeten oesterijck d(aer)aff de selve arnt zijn bethoen gedae(n)/
heeft metten vorste(r) geh(eten) andr(ies) van voshem die de raste(men)[te(n)]/
dede en(de) al nad(er) stat recht va(n) loven(e) Es bijden scepen(en)/
van loeven(e) gewesen nae dat arnt zijn schult die hij/
aende voirs(creven) ringe en(de) pe(n)ninghe hadde uuytstaende/
geve(r)ificeert hadde bij eede op [vacat] r(inssche) gul(den) zond(er) de/
costen va(n) rechte inder saken geloope(n) dat de selve act/
de selve juwele(n) v(er)cope(n) en(de) ten hoochsten bringen sal en(de)/
zijns schult d(aer)aff nemen Bij alsoe oft dair gebrect/
dat hij voirt vare(n) mach met rechte en(de) ofter ov(er)t dat/
hijt wederke(re)n sal in sca(m)pno cor(am) scabinis aug(usti) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt