SAL7377, Act: V°99.2 (201 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°99.2  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2020-07-15 by arlette De Paepe
Want willem van leefdale als procur(eur) he(re)n jans marottons sp(ri)est(er)s/
geleyt zijnde voir zijn wettich gebreck nae deser stat recht tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve piera de broucq wair zij/
gelegen zijn hem oft lamberte de try in zijne(n) name alle de/
selve goede met brieve(n) van des(er) stat gescr(even) aenden meye(r)/
van aynines oft zijne(n) stedehoud(er) heeft doen leve(re)n en(de) doen/
dach va(n) rechte bescheyden ha(re) nottia de broncq pet(er)s brueder/
en(de) geliarde zijne(n) zwager oft zij tegen de voirscr(even) leveringe/
yet hadden willen allige(re)n Tot welken dage op hede(n) dienen(de)/
als ten verstreken(en) dage van rechte de voirs(creven) p(er)sone noch/
procur(eur) van hue(re)n wegen gecompareert en is den voirscr(even)/
p(ro)cur(eur) trecht voirts versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(e)/
t(er) manissen smeyers gewese(n) hebben voir een vo(n)nisse nae dien/
dat hen behoerlijck heeft gebleken bij r(e)sc(ri)pte des voirscr(even)/
meyers van aynines de voirscr(even) leveringe en(de) dach besceydi(n)ge/
geschiet te zijne dat me(n) den voirscr(even) procur(eur) ind(en) name va(n)d(en)/
geleyden vand(en) voirscr(even) goed(en) houden soude inde macht van/
zijnen beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch/
voir hen comen was in sca(m)pno cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt