SAL7379, Act: R°113.1 (231 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°113.1  
Act
Date: 1485-10-08

Transcription

2018-11-02 by Veerle Verbruggen
Want jacob de bucq als geleyt nae des(er) stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve reyners va(n) yse(re)n/
jans jorams ende jans pohet wair die geleg(en) sijn hem/
oft pete(re)n comelinck d(er) stat bode in zijne(n) name alle de/
selve goede heeft doen leve(re)n en(de) dach van rechte doen/
beteeken(en) oft zij tege(n) de selve leveringe yet hadden wille(n)/
allige(re)n Tot welken daghe de selve p(er)sone noch procur(eur)/
va(n) hue(re)n wege(n) gcompareert en zijn den voirs(creven) geleyde(n)/
trecht voirt versuekende soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loven(en) t(er) maniss(en) smeyers gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijck heeft gebleken de voirscreven/
leveringhe en(de) dach besceydinge geschiet te zijne en(de) dat/
bij rappoirte des voirscr(even) peters comelinx wair de/
wed(er)p(ar)tie vanden geleyden niet en compareert voe(r) den/
opstane smeyers ende de scepen(en) datme(n) den voirscr(even)/
geleyden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveringen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is in scampno cor(am)/
scabinis octobr(is) viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-05 by Jos Jonckheer