SAL7379, Akte: V°109.1 (222 van 813)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°109.1  
Act
Datum: 1485-10-05

Transcriptie

2019-01-25 door Veerle Verbruggen
Item es voirts vorweerde soe wes goirts de visele(re) ende ja(n)s/
kinde(re)n vanden dale paert voirscr(even) meer gedraecht dan xx/
rinssche guld(en) te xx stuv(er)s tstuck den stuv(er) te drie pl(a)c(ken) dat/
de selve goirt dat d(air)aff elk(en) vanden ande(re)n zijn paert in/
gereeden pe(n)ni(n)g(en) uuytreycken en(de) betale(n) sal d(air)aen hem zij(n)s/
wijfs kintsgedeelte te weten(e) het ix[te] deel corte(n) sal ende/
inde stat van dien sal hem de sup(er)ciestencie? vand(en) selve(n)/
xx r(inssche) gul(den) alleene volge(n) en(de) erflijck blive(n) cor(am) eisdem
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-01-05 door Jos Jonckheer