SAL7380, Act: R°103.2 (213 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°103.2  
Act
Date: 1486-09-28
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-03 by Jef Willemsens
Allen den ghenen dat peter adriaens sone van dortricht/
wonende te loven(e) ende heeft geconstitueert gesedt/
volcomen macht p(ro)cu(r)atie en(de) auctoriteyt gegeve(n) gode/
varde van beemo(n)t adriaens sone meeste(re)n willem(me)/
van beemo(n)t janssone zijnen neve meest(er) ja(n)ne de bruwe(re)/
janssone alle wonen(de) te dortricht alle sijn saken q(ue)stien/
en(de) geschillen die hij alsnu uutstaende heeft oft nae/
mails hebbe(n) sal moege(n) inden landen va(n) brab(ant) holl(ant)/
zeell(ant) en(de) elde(re) tege(n) wien dat zij voir alle gerichte(n)/
gheestelijck en(de) weerlijck alle sijn jairgulden sculde(n)/
chijsen rinte(n) pachte(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede/
beruerlijck en(de) omber(uerlijck) hoedanich die sijn wair die/
gelege(n) sijn oft bevonden sullen moegen wordde(n) te/
verware(n) te mane(n) teyssche(n) (et)c(etera) in mel(iori) forma Cu(m)/
p(otes)tate substitue(n)di promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) pynnock burg(imagistr)[o] liefkenrode hoeve(n) scab(inis)/
septe(m)bris xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Agata Dierick