SAL7380, Act: R°117.3-V°117.1 (251 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°117.3-V°117.1  
Act
Date: 1486-10-14
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-12 by Jef Willemsens
Want her henrick le begge prieste(r) als geleyt nae des(er) stat recht/
voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) tot allen den goeden have en(de) erve giel(ijs) le scalteur/
geh(eten) le molnir soe wair die gelegen sijn hem met brieven/
van des(er) stadt gescr(even) aenden meye(r) van meylhem oft sijne(n)/
stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ic) heeft doen leve(re)n en(de)/
den selve(n) gielis dach van rechte te compare(re)n alh(ier) inde/
banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) oft hij hem tegen/
de leveri(n)ge hadde willen oppone(re)n ald(aer) hij noch p(ro)cur(eur) van/
sijnen wegen gecompar(er)t en es den voirs(creven) geleyden (com)pare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben scep(enen) va(n) loven(e) t(er)/
manissen smeyers nae dat hen bij raporte giel(ijs) eveloege/
des(er) stadt bode behoirl(ic) hadde gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge/
geschiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse dat men
//
den voirs(creven) geleydden vanden voirs(creven) goiden houden soude inde/
macht van sijne(n) scep(enen) brieve(n) beleyde en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno octobr(is) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Agata Dierick