SAL7380, Act: R°121.3-V°121.1 (261 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°121.3-V°121.1  
Act
Date: 1486-10-19
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-19 by Jef Willemsens
Allen den ghenen doen condt dat joes pauwels en(de) jan van daelhe(m)/
als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) katlijnen van buetsele sijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) hebben ger(e)voceert en(de) wed(er)roepen en(de) mits desen revoce(re)n/
en(de) wed(er)roepen alsulken (con)stitucie p(ro)cu(r)atie en(de) mechtich(eit) alse/
sij hier voirmaels gegeve(n) en(de) gemaict hebben meeste(re)n pete(re)n va(n)/
sinte pet(er)s lice(n)tiaet in loyen [en(de)] henricke va(n) medeghem p(ro)cur(eur)s ind(en)/
brabantschen raide v(er)cleeren(de) dat van nu voirtane de selve/
machtich(eit) en(de) p(ro)cu(r)atie te nyeute en(de) van onweerden sijn sal/
en(de) alle tgene des bijden voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft e(n)nige(n) van hen inde(n) name/
als voe(r) e(n)nichssins gevord(er)t oft gedaen soude moege(n) wordden/
En(de) hebben voirts geconstit(ueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) he(re)n dierick heykens canonick d(er) kercken
//
van sinte goedelen te bruessele en(de) clase van heyst aut alle hue(re)/
saken questien en(de) geschillen en(de) geschillen die sij alsnu tsame(n) oft/
besundert uutstaen(de) hebben oft naemails hebben selen moegen/
voir alle gerichten gheestelijc en(de) weerlijck tegen wien en(de) te/
wat plaetsen dat sij en(de) sunderlinge inden edelen raide van/
brab(ant) te bruess(ele) reside(re)nde Te v(er)waren te manen teysschen (et)c(etera)/
in mel(iori) for(ma) Promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) liefk(enrode)/
pynnock octobr(is) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Agata Dierick