SAL7380, Act: R°241.1 (465 of 879)
Search Act
previous | next
Act R°241.1  
Act
Date: 1487-01-18
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-05 by Jef Willemsens
Item henrick mordant sone wijlen henricx dien hij/
hadde van katlijnen van longeville sijnen yersten wive/
jan mordant sone desselfs wijlen henricx van sijnen/
tweesten wive die docht(er) was symoens wijlen/
de loernoit en(de) laureys nijs al(ia)s leestmake(re) inde(n) name/
vanden wettigen kinde(re)n des voirs(creven) wijlen henricx/
die hij hadde van margriete(n) wijlen nijs sijne(n) derden/
wive docht(er) desselfs laureys die de selve gebrue/
de(re)n morda(n)t ende laureys hier inne geloven te/
vervange(n) In p(rese)ntia hebben gekint en(de) geleden dat/
sij gesamend(er) hant ontfangen hebben van jouffr(ouwe)/
g(er)truden weduwe wijlen jans vand(er) leeps ende/
d(aer) nae weduwe en(de) leste huysvr(ouwe) des voirs(creven) wijlen/
henricx een coffer metten brieve(n) die de selve wijlen/
henrick bij der selv(er) jouffr(ouwe) g(er)truden bracht hadde ende/
toebehoire(n) den voirs(creven) kinde(re)n morda(n)t oft e(n)nigen/
van hen Scelden(de) d(aer) om vande(n) selve(n) brieve(n) d(er)/
selver weduwen volcomelijck q(ui)te behalve(n) oft sij/
bevonden oft meynden dat hen alnoch e(n)nige brieve(n)/
gebraken dat sij d(aer) op bliven sullen op hue(r) recht vand(en)/
sterfhuyse om bij d(er) selver jouffr(ouwe) te geschieden(e) des/
sij dair aff nae den selven rechte sculdich sal/
sijn te doen(e) En(de) hebben gelooft de voirs(creven) gebruede(re)n/
en(de) laureys van desen overleveringen tegen eene(n)ye/
gelijcken inne te stane en(de) d(er) selv(er) [voirs(creven)] wed(uwe) mette(n) selven/
brieve(n) ofts behoeft behulp ende assisten(tie) te doene om/
te gecrijgen des huer nae den lantrechte sculdich es te/
volgen vanden gevallen(en) rinte(n) oft pachten des voirs(creven)/
wijlen henr(icx) huers mans cor(am) pynnock hoeven januarii/
xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus