SAL7380, Act: R°33.5-V°33.1 (74 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°33.5-V°33.1  
Act
Date: 1486-07-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-20 by Jef Willemsens
Want he(re)n jan zweerts en(de) symoen de haenacker prieste(re)n/
capellanen d(er) kercken van sinte pet(er)s te loven(e) geleyt sijnde/
nae des(er) stadt recht voir huer wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goede(n) beyde
//
have en(de) erve henr(ix) wijlen boeg(ar)ts wair die gelegen sijn hen/
met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aenden meye(r) van meerbeke/
bij eversberghe alle de selve goede behoirl(ic) hebben doen leve(re)n/
en(de) d(er) wed(uwe) en(de) kinde(re)n des voirs(creven) wijlen henr(ix) dach van/
rechte doen besceyden te (com)pare(re)n inde banc voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) oft sij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n/
tot welken daghe sij niet en compar(er)den noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n/
wegen Soe hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
des v(er)socht bij den voirs(creven) geleydden die ten voirs(creven) dage (com)par(er)den/
en(de) trecht voirt v(er)sochten gewesen voir een vo(n)nisse nae dat/
hen bij raporte des voirs(creven) tyebouts steenweechs des(er) stadt bode/
behoirlijck hadde gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescey/
dinge geschiet te sijne soe v(er)re de voir(creven) wed(er)p(ar)tie vande(n)/
geleyden niet en (com)par(er)de ten opstaen(en) smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
dat men de selve geleydde vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van hue(re)n voirs(creven) scepen(en) br(ieven) va(n) loven(e)/
alsoe v(er)re alst noch voir hen come(n) es In sca(m)pno julii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-06 by Claire Dejaeger