SAL7380, Act: R°389.3 (789 of 906)
Search Act
previous | next
Act R°389.3  
Act
Date: 1487-05-08
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-02 by Jef Willemsens
Den dach van rechte op heden dienen(de) tusschen machiele/
vande(n) bossche als p(ro)cur(eur) des he(re)n va(n) haffligheem t(er) eende(r) en(de)/
willem(me) van lele als p(ro)cur(eur) henr(ix) vand(er) brugge(n) geh(eten) mette(n)/
ghelde t(er) and(e)r sijden hebben p(ar)tien uutgestelt en(de) geconti/
nueert tot des yerste dingdaichs die sijn sal t(er) stont nae/
dat de voirs(creven) henr(ick) die nu buyte(n) lants es te lande come(n)/
sal sijn in scampno maii viii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus