SAL7380, Act: R°72.1 (144 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°72.1  
Act
Date: 1486-08-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-17 by Jef Willemsens
Vand(er) questien op heden gecome(n) bijden rade vander stat tussche(n)/
de bede setters van haecht t(er) eender ende henr(icke) vand(er) brugge(n)/
geh(eten) mette(n) gelde t(er) ande(r) zijde(n) ald(aer) de voirscr(even) bedesetters/
eyschten den voirscr(even) henr(icke) de bede van twee payme(n)ten va(n)/
zeke(re)n leengoeden die hij onder haecht liggen(de) hadde mette(n)/
coste(n) en(de) lasten die met rechte op zij(n) goede en(de) bladinge(n)/
d(er) selv(er) gedae(n) ware(n) mids dien dat hij de selve g bede/
geweyg(er)t hadde met meer woirden bij hen gealligeert/
D(aer)tegen de voirs(creven) henr(ick) seyt dat hij vanden selve(n) goeden/
zeke(re) diensten van leene hadde moete(n) doen uuyt sake(n) der/
selver goeden als dat bleeck bij zeke(re)n cedulle(n) die hij d(aer)af/
hadde ov(er) lange(n) tijde(n) gepasseert bekynnen(de) genoech dat/
voirscr(even) goet een deel va(n) jae(re)n t(er) beden hadde gestaen/
hopen(de) alsoe mids den selve(n) laste(n) vand(er) voirs(creven) beden/
ongehoud(en) te zijne Es geappointeert naede voirha(n)deli(n)ge/
in des(er) gebuert en(de) nae alles sgheens des voirscr(even) steet/
dat de voirscr(even) henr(ick) gem(er)ct dat tvoirscr(even) zijn leen alsoe/
te dienste niet en staet dat hij sculdich sal zij(n) den/
selve(n) bedesetters op te leggen(e) de voirscr(even) bede mette(n) coste(n)/
en(de) laste(n) va(n) rechte h(ier)om gedaen oft hue(re)n goeden moet/
d(aer)aff te hebbe(n) van welkx costen de stat aen hen beg(er)de/
den selve(n) henr(icke) guetlijck en(de) redelijck om hue(re)n wille te/
wille(n) tracte(re)n met oick den coste(n) vand(en) voirleden(en) daghe/
hen alsdoen aengewese(n) In cons(ili)o op(idi) aug(usti) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-13 by Claire Dejaeger