SAL7380, Act: R°96.2-V°96.1 (194 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°96.2-V°96.1  
Act
Date: 1486-09-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-26 by Jef Willemsens
It(em) t(er) meerd(er) vestich(eit) en(de) seker(heit) va(n) desen soe es bevor/
weert en(de) heeft de voirs(creven) henr(ick) geconse(n)teert dat den/
voirs(creven) p(ri)ncipale(n) brief mette(n) a(n)nexe d(aer)aen hangen(de) en(de)/
den beleyde d(aer) uut bij willem(me) va(n) lele gedaen sept(embris)/
ix lestlede(n) totte(n) goede(n) des voirs(creven) henr(ix) geleecht sal/
wordden ond(er) scepen(en) en(de) wet va(n) loven(e) in des(er) came(re)n/
Ter meyni(n)gen en(de) ten ynde soe v(er)re de voirs(creven) henr(ick)/
in e(n)nige(n) d(er) voirs(creven) t(er)mijne(n) en(de) payme(n)ten gebreckelijken/
wae(re) dat men telker reysen alst gebreck gebuerde/
mette(n) selve(n) oude(n) br(ieven) en(de) beleyde d(aer) uut gespruyt/
opde(n) p(er)soen des voirs(creven) henr(ix) oft sijnde goede tselve pay/
me(n)t sal moege(n) verhalen en(de) de coste(n) die d(aer)om sulle(n)/
oft soude(n) moege(n) gebue(re)n behalve(n) nochta(n) dat men mette(n)/
selve(n) oude(n) brieve(n) en(de) beleyde niet voirde(r) noch meer/
en sal moege(n) v(er)halen dan de voirs(creven) de payme(n)te(n) vande(n)/
voirs(creven) xiiii rijders En(de) die geheelijc bet(aelt) sijnde met/
coste en(de) co(m)me(r) sullen de selve br(ief) en(de) beleyt en(de) oic/
dese tegewoirdige gelufte met des(er) (con)dicien gea(n)nichileert/
wordden En(de) hier inne heeft willem va(n) lele als geleyde/
sijn (con)sent gedragen en(de) gelooft mette(n) selve(n) beleyde ind(er)
//
voirs(creven) vuegen en(de) opde (con)dicien voirs(creven) d(er) voirs(creven) wed(uwe)/
behulp en(de) assisten(cie) te doen(e) alst van noode sal wesen/
sond(er) sijne(n) cost cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger