SAL7380, Act: R°98.3-V°98.1 (197 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°98.3-V°98.1  
Act
Date: 1486-09-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-30 by Jef Willemsens
It(em) pet(er) vanden loecke heeft gelooft m(er)ten(e) bubbele(re) xlii mudde(n)/
corens te weten(e) de twee deel rogge en(de) tderdel t(er)we uut/
saken vand(er) hueri(n)gen d(er) moelen desselfs m(er)tens gelege(n) buyten en(de)/
aende porte gaen(de) ten beghijnhove weert jairlijcx twee jae(re)n/
lang en(de) drie vie(re)ndeel tallen vierdel jairs tvierdel d(aer)aff te/
betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende die moelen te houden van allen gaenden/
wercke op sijne(n) cost en(de) voir elken duymsteens bij hem geslete(n)/
oft naemails te slijten te betalen twee oude schilde te xxviii/
st(uvers) tstuck ende de moelen te v(er)steynen t(er) gelieften van
//
merten(e) ter moelen p(ro)uffite cor(am) hove burg(imagistr)[o] hoeven thenis/
scabinis septembris xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger