SAL7380, Act: V°148.2 (295 of 877)
Search Act
previous | next
Act V°148.2  
Act
Date: 1486-11-06
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-29 by Jef Willemsens
It(em) jan vand(er) hulst sone wijlen jans wonen(de) te he(re)nt in/
p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) van/
rase van grave(n) die hem bekint uutgegeve(n) te hebben(e)/
alsulken goede en(de) lande alse de selve raes liggen(de) heeft/
te he(re)nt t(er) plaetsen geheete(n) ten doirne te houde(n) en(de) te/
hebben(e) en(de) te gebruycken alsoe lange alse de selve jan/
leven sal en(de) niet langhe(r) elcx jairs d(aer)enbynnen/
de selve goede met eene(n) beemde geh(eeten) pisbeemt en(de)/
mette(n) lande voe(r) en(de) acht(er) den huyse des voirs(creven) jans/
soe v(er)re en(de) d(aer)aff des voirs(creven) raes scepen(en) brieve(n) van/
he(re)nt me(n)tie maken en(de) soe v(er)re gheert van doirne/
die voirmaels gehoude(n) heeft in hueringe(n) om en(de) voer/
vi r(inssche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck op sinte mathijs avo(n)t/
in sprokille te betalen(e) den voirs(creven) rase quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
vorweerde(n) dat hij de selve goede sculd(ich) [sal] sijn te houden(e)/
gelijck reengenoote(n) en(de) die te bete(re)n en(de) niet te arge(re)n/
en(de) alsoe te laten(e) It(em) de voirs(creven) jan sal sculd(ich) sijn alle/
jae(re) den vrede vande(n) goede(n) te houden(e) en(de) te maken(e)/
pote(n) inde(n) beemt te setten(e) de molhoopen te slichten(e)/
en(de) de weldespruyten uut te roeden(e) en(de) oic alle/
laste(n) opde goede staen(de) en(de) die d(aer) op sulle(n) moege(n)/
wordden gestelt te betalen(e) alsoe in tijts dat rase/
d(aer)aff gheen scade en gebue(re) en(de) oic de voirs(creven) vi r(inssche) g(ulden)/
jair(lix) co(m)merloos te betalen(e) den t(er)mijn due(re)nde En(de)/
alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am) liefkenrode hoeven nove(m)br(is) vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Claire Dejaeger