SAL7380, Act: V°240.3 (464 of 879)
Search Act
previous | next
Act V°240.3  
Act
Date: 1487-01-18
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-06 by Jef Willemsens
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoiren lesen/
doen cont (et)c(etera) dat willem maes geheeten van wijtvliet/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie ende/
auc(tori)teyt gegeve(n) janne de hont willem(me) van leefdale/
pauwelse oliviers ende janne van udekem oft den/
eene(n) van hen bring(er) sbriefs Alle en(de) yegewelke sijn saken/
questien en(de) geschillen die hij alsnu uutstaende heeft oft/
naemails hebben sal moegen voir alle gerichten gheeste/
lijc en(de) weerlijck tegen wien dat zij Alle sijn jairguld(en)/
sculden chijsen rinte(n) pachten opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen goede/
beruerlijc en(de) omberuerlijck en(de) hoedanich die sijn wair die/
gelegen sijn oft bevonden moegen wordden Te ver/
waren te manen teysschen opte bue(re)n tontfange(n) d(aer)/
voe(r) te panden te dagen te beleyden die met rasta/
mente(n) te doen leggen die met rechte texeque(re)n en(de)/
te v(er)volgen te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liesen alle/
gescriften en(de) libellen ov(er) te geven(e) en(de) te nemen(e) (et)c(etera)/
in meliori forma Promitt(ens) rat(um) salvo iusto cal/
culo cor(am) tybe thenis scabinis januarii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus