SAL7380, Act: V°33.2 (75 of 449)
Search Act
previous | next
Act V°33.2  
Act
Date: 1486-07-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-20 by Jef Willemsens
Want daneel fricx als geleyt nae des(er) stadt recht voir sijn/
wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
tot allen den goeden have en(de) erve karels del baire soe wair/
die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aende(n)/
meye(r) van chamo(n)t oft sijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) charlen dach van/
rechte doen besceyden inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) oft hij hem d(aer) tege(n) hadde willen oppone(re)n ald(aer) hij noch/
p(ro)cur(eur) van sijnen wegen gecompar(er)t en es den voirs(creven) geleyden/
(com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij raporte/
tyebouts steenweechs des(er) stadt bode behoirl(ic) hadde gebleken/
de voirs(creven) executie geschiet te sijne gewesen voir een/
vo(n)nisse Soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vande(n) geleyde(n) niet/
en quame ten opstane smeyers en(de) van hen scepen(en) dat/
men den selve(n) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde soude/
inde macht va(n) sijne(n) beleyde en(de) scepen(en) brieve(n) voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir hen comen es In sca(m)pno/
julii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-06 by Claire Dejaeger