SAL7380, Act: V°390.4-R°391.1 (789 of 904)
Search Act
previous | next
Act V°390.4-R°391.1  
Act
Date: 1487-05-09
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-04 by Jef Willemsens
Op heden sijn gecompar(eer)t bijden raide vand(er) stat pet(er) vande(n)/
dale scrijnmake(r) als oudevad(er) pet(er) de becke(re) oic scrij(n)make(r) en(de)/
jacop inden vossensteert als maghe en(de) vrinde van luycken/
en(de) pet(er)ken gebruede(re)n wettige sone(n) luycx wijlen vanden/
dale van beyde den sijden der stat opdoen(de) hoe de selve/
twee kind(er)kens wa(r)en weeskens vad(er)loos moed(er)loos ende/
ombesorcht Bidden(de) d(er) stat dat sij in besorchenissen d(er) selv(er) den/
selve(n) kind(er)kens wouden stellen mo(m)boirs die toesien ende/
tregime(n)t van hen [en(de)] hue(re)n goedeken(en) dwelc soe sij seyden sober/
was en(de) soe cleyne dat men die kind(er)kens dair op niet/
en soude conne(n) henen gebringe(n) hebbe(n) mochte(n) en(de) dat de ghene/
die die sculdich wa(r)en te houde(n) d(air) toe ond(er)wesen wordde(n)/
en(de) want de stat de selve bede redelijc bevonde(n) heeft/
wesen(de) Soe heeft zij geordineert totte(n) selve(n) regime(n)te/
en(de) mo(m)borien den voirs(creven) pete(re)n de becke(re) va(n) svaders sijden/
mits dien dat de voirs(creven) oudevader een oudt onv(er)moege(n)/
doof man es en(de) met hem janne gyntens inden kendele(re)
//
als d(er) selv(er) kinde(re)n maech vand(er) moed(er) wegen bij alsoe dat/
sij jairlijcx gehoude(n) sullen sijn behoirlijcke rekeni(n)ge te doen(e)/
en(de) de selve kinderkens en(de) hue(re) goede altijt ten meeste(n) p(ro)fijte/
voirt te ke(r)en In (con)silio opidi p(rese)ntib(us) berghe sub(stitu)[to] hove/
burg(imagistr)[is] et plu(r)ib(us) aliis de (con)silio maii ix
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus