SAL7380, Act: V°4.3 (9 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°4.3  
Act
Date: 1486-06-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-02 by Marc Stynen
It(em) lowijs van bo(m)male wonen(de) te bo(m)male heeft genome(n) en(de) bekint/
mids desen genome(n) te hebben va(n) meeste(re)n bertelmeeuse kyp als/
procur(ator) der weduwe(n) lodewijx wijlen uuyter helcht alle ende/
yegewelke alsulken plecken van landen ende oick bempden/
liggen(de) onder mont s(ain)t andrieu en(de) (daer)omtr(int) als de selve wed(uwe) en(de)/
de wed(uwe) calabers oft hue(r) p(ro)cur(eur)s ald(aer) uuytgewo(n)nen hebbe(n) met/
rechte uuyt saken van drie mudde(n) t(er)wen erflijck die zij jairlix/
ald(aer) heffen(de) ware(n) nae inhoudt va(n) zeke(re)n br(ieve) d(aer)va(n) wesen(de) Te/
houden en(de) te hebbe(n) eene(n) t(er)mij(n) va(n) ix jae(re)n lanck v(er)volgen(de)/
ingaen(de) te half m(er)te lestled(en) Elx jaers om en(de) voe(r) een m(ud)[de]/
rox en(de) een mudde t(er)wen love(n)scher mate(n) goet en(de) payabel/
wel bereyt alh(ier) te lov(en) te leve(re)n ts(in)te andr(ies)misse apostels ten/
huyse d(er) voirs(creven) wed(uwe) uuyt(er) helcht oft hue(re)n nac(omelingen) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
cond(icien) dat hij de voirs(creven) wi(n)nen(de) lande sal meste(n) wy(n)nen en(de) w(er)ve(n)/
wel en(de) loflijck gelijck reeng(enoten) bove(n) en(de) bened(en) en(de) die late(n) tot/
zijne(n) afscheyden(e) besayt en(de) de voirs(creven) bempde beheymt soe/
dat behoirt en(de) hij ae(n)veert heeft gelijck reeng(enoten) bove(n) ende/
beneden en(de) alsoe dat d(er) selv(er) wed(uwe) uuyt(er) helcht en(de) hue(re)n nac(omelingen)/
genoech sal moege(n) wese(n) It(em) de wy(n)ne sal drage(n) en(de) betale(n) jairlix/
de chijse en(de) last uuyt allen den voirs(creven) goeden gaen(de) tsijne(n) laste/
zonder afslach vand(en) voirs(creven) pachte tybe thenis junii xxvii
ContributorsWalter Winnelinckx , Walter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-01-24 by Claire Dejaeger