SAL7380, Act: V°90.1 (183 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°90.1  
Act
Date: 1486-09-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-17 by Jef Willemsens
Want arnoldus van kets als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
seke(r) wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
tot allen den goede(n) have en(de) erve ond(er) den ande(re)n roelants/
vand(er) loo soe wair die gelege(n) sijn hem als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) katlijne(n)/
va(n) oppendorp dochte(r) wijlen lodewijcks in welker name/
hij als voe(r) geleyt es met ja(n)ne marisses vorste(r) alle de/
selve goede bynne(n) d(er) stat en(de) vrijh(eit) va(n) loven(e) gelege(n) behoirl(ic)/
heeft doen leve(re)n en(de) he(re)n en(de) meest(er) willem(me) va(n) delft docte(u)[r]/
in beyden rechte(n) dach va(n) rechte doen besceyden te (com)pare(re)n/
inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) oft hij hem/
tege(n) de leveri(n)ge hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij noch p(ro)cur(eur)/
va(n) sijne(n) wege(n) gecompar(er)t en es den voirs(creven) p(ro)cur(eur) (com)pare(re)nde/
en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe hebben(de) scepen(en) va(n) loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij cleernissen des voirs(creven)/
vorsters behoirl(ic) hadde gebleken de voirs(creven) executie als/
voe(r) geschiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse dat/
men den voirs(creven) geleyden vande(n) voirs(creven) goede(n) houden/
soude inde macht va(n) sijne(n) scepen(en) brieve beleyde en(de)/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir ons come(n) es In/
sca(m)pno sept(embris) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger