SAL7381, Act: R°106.2 (241 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°106.2  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-10-31 by Greet Foblets
Want willem pierarts als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve symons va(n) herbaix/
en(de) he(re)n jans wijlen va(n) herbaix sijns brued(er)s soe wair die/
gelege(n) sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aenden bailliu/
va(n) geldenaken oft sijne(n) stadhoude(re) alle de selve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) symoen(e) en(de) sijnen/
wynne(n) dach va(n) rechte te compare(re)n inde banc voir/
meye(re) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) oft sij hen tege(n) de voirs(creven) leveri(n)ge/
hadden wille(n) oppone(re)n heeft doen besceyden ald(air) sij op hede(n)/
als ten v(er)streken(en) dage va(n) rechte niet gecompar(eer)t en/
sijn noch p(ro)cur(eur) va(n) hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden (com)pa/
re(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) van/
loven(e) t(er) manisse(n) smeyers nae dat hen bij raporte giel(ijs)/
eveloege des(er) stat bode behoirl(ijck) hadde gebleken de voirs(creven)/
executie geschiet te sijne gewese(n) voir een vo(n)nisse dat/
men den voirs(creven) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude/
inde macht va(n) sijne(n) voirs(creven) beleyde alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) come(n) es In sca(m)pno octobr(is) ii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt