SAL7381, Act: R°108.1 (249 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°108.1  
Act
Date: 1487-10-05

Transcription

2022-11-12 by Greet Foblets
It(em) jan cruyplant de oude inden name en(de) van wegen jans cruyp/
lants des jonge(n) sijns soens en(de) sijnd(er) huysvr(ouwen) beyde abse(n)t sijnde die/
hij hier inne gelooft heeft te v(er)vane in p(rese)ntia Es geheelijck en(de) all/
afgegaen en(de) heeft ger(e)nu(n)cieert van alsulker p(ro)cedue(re)n en(de) v(er)volge/
als de selve jan de jonghe inden name va(n) sijnd(er) huysvr(ouwen) met/
met seke(re)n ma(n)dame(n)ten uute(n) raide van brab(ant) hadde beghinne(n) te/
doen(e) inden selve(n) raide ov(er) en(de) tege(n) goessen(e) van baussele aengaen(de)/
twee sacke(n) corens lijfpen(sien) die s goessen va(n) baussele sculdich/
soude sijn d(er) huysvr(ouwen) des voirs(creven) jans des jonge(n) besund(er) om d(er) beta/
lingen vand(er) selv(er) rinte(n) En(de) heeft de voirs(creven) jan de oude gelooft/
dair voe(r) inne te stane dat jan sijn sone hem d(air) mede niet/
behulpen en sal En(de) hebben de selve jan t(er) eende(r) en(de) goessen voirs(creven)/
t(er) ande(re) malcande(re)n toegeseecht en(de) gelooft te vreden te sijne en(de)/
gestentich te houde(n) tgene des notarijs en(de) getuyge(n) die bij en(de) over/
tractaet desen aengaen(de) tande(re)n tijde(n) gemaict geweest hebben bij eede/
clee(re)n en(de) drage(n) sullen wes int selve tractaet gebuert es ende/
welc de meyni(n)ge was oft goessen kuese hebben soude coren/
te geve(n) oft gelt En(de) om hier aff een ynde te maken en(de) tot/
des voirscr(even) es te comen(e) hebben p(ar)tien voirs(creven) dach genome(n)/
om te (com)pare(re)n ind(er) stadt van dieste en(de) ald(air) den notarijs ende/
getuyge(n) voirs(creven) taenhoiren(e) op in dijssendage naistcomen(de) Ende/
de voirs(creven) cleernisse geschiet sijnde hebben de voirs(creven) goessen en(de)/
jan va(n) baussele sijn brued(er) gelooft ind(ivisim) te voldoen(e) bynnen drie/
weken nae de selve cleernisse tgene d(air) inne de selve goessen/
navolgen(de) d(er) voirs(creven) cleernissen bevonde(n) sal wordde(n) gehoude(n)/
te sijne Et p(ri)m(us) Ende de ghene d(air) inne op in dijssendage/
naistcomen(de) gebreck wa(r)e sal gehoude(n) sijn in alle costen tot/
dien dage in des(er) saken gebuert cor(am) pynnock hove oct(obris) v
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt