SAL7381, Act: V°114.2 (264 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°114.2  
Act
Date: 1487-10-11

Transcription

2022-11-23 by Greet Foblets
Want jacop le bucq als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) va brieve(n) van/
loven(e) tot allen den goede(n) have en(de) erve machiels de preit te/
weten(e) voir tgebreck van vier mudde(n) t(ar)wen erflijc en(de) van/
ande(re)n gelufte(n) bijde(n) voirs(creven) machiele gedaen hem met brieve(n)/
va(n) des(er) stadt gescr(even) aenden meye(re) van jandrain oft sijne(n) stad/
houde(re) alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de) den/
voirs(creven) mychiele dach van rechte doen gesciede(n) besceyde(n) te/
compare(re)n inde banc voir meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) oft/
hij hem tegen de voirs(creven) leveri(n)ge hadde willen oppone(re)n tot/
welken dage hij niet en compar(eer)de den voirs(creven) geleydden/
(com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loven(e) t(er) manisssen smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte/
m(er)tens darion meyers va(n) jandrain behoirl(ijc) hadde gebleken/
dexecutie als vo(r)e geschiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse/
dat men den voirs(creven) geleydde(n) vande(n) voirs(creven) goede(n) houden/
soude inde macht van sijne(n) scepen(en) brieve(n) beleyde en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es In sca(m)pno octobr(is) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt