SAL7382, Act: R°142.2-V°142.1 (262 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°142.2-V°142.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) willem vand(er) slecht en(de) katlijne shollanders zijn wijff/
in p(rese)ntia hebben genome(n) uuytgegeve(n) voir hen hue(re)n/
erve(n) en(de) nacomelinge(n) henricke de hollande(re) en(de) jaq(ue)mijne(n)/
vanden zande zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) hue(re)n nacomelinge(n) de/
ca(m)me geheete(n) den oedenvaer met huyse(n) hove(n) stallen/
ca(m)men en(de) brouwegerecke en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n)/
gelijck die gelegen sijn inde bieststrate buyte(n) d(er) bynne(n)/
biestporte(n) tegen ov(er) de strate geheeten den corte(n) bruel/
tusschen de goede henricx vanden hooge(n)huys beckers/
op deen sijde en(de) de goede d(er) weduwen jans wijlen/
beyarts natuerlijcx t(er) and(er) sijden strecken(de) acht(er)weert/
totten goeden der wed(uwe) wijlen sridders It(em) een huys/
en(de) hoff mette(n) toebehoirte(n) gelegen inde ledichstrate/
tusschen de goede ad(ri)aens va(n) haenwijck t(er) eende(re) en(de)/
de goede johanne(n) shollanders sust(er)s d(er) voirs(creven) katlijne(n)/
t(er) and(er) sijden erflijck te houden(e) en(de) te besitten(e) opden/
co(m)mer en(de) last d(air) voe(r) uutgaen(de) te behoirlijcken tijde/
/ te betalen(e) ende voirtane op drie r(insche) gul(den) te lx pl(a)c(ken)/
tstuck erfchijs en(de) rinte(n) vallen(de) alle jae(re) xx dage in/
nove(m)bri en(de) inde(n) wissel te loven(e) te leve(re)n den voirs(creven)/
willem(me) vand(er) slecht en(de) katlijne(n) zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) hue(re)n/
nacomelinge(n) tot eeuwigen dagen et sub h(oc) sat(is) et war(ans)/
p(ro)ut Met (con)dicien dat de voirs(creven) henrick en(de) sijn huysvr(ouwe)/
dese drie r(insche) gulden(en) sullen moegen quijte(n) en(de) lossen wa(n)neer/
sij sullen willen elken pe(n)ni(n)ck dair aff met xviii en(de)/
met vollen rinte(n) cor(am) oppendorp hoeve(n) nove(m)br(is) xx
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris