SAL7382, Act: R°202.2-V°202.1 (353 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°202.2-V°202.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
H(ier) nae volght de schattinge d(air)voe(r)/
mencie af gemaict is vand(en) goed(en)/
ind(e) stoven bevond(en)/
Inden yersten opde vier came(re)n bove(n) te weten(e) iiii bedden iiii coetse(n)/
iii sargien/
/ Item opde came(re) metter schouwe(n) achter opt dwater een bedde/
van ix vie(re)nd(eel) eene coetse eene sargie eene coetse een bedde/
van twee ellen It(em) eene roide sergie It(em) int cleyn/
camerken opde dijle een bedde pluymen eene roide sargie/
eene weke coetse It(em) onder den graet een beddeken/
pluyme(n) eene sargie It(em) de gevoechelde came(re) een bedde va(n)/
ix vie(re)nd(eel) eene coetse va(n) xi vie(re)nd(eel) eene blauwe sargie/
Item inder maerte(n) came(re) een coetse een bedde va(n) twee elle(n)/
pluyme(n) eene roide sargie It(em) eene weke coetse een bedde/
van vii vie(ren)d(eel) It(em) eene weeke zijdele It(em) opde doncker/
came(re) eene wint(er)coetse met lanshe(re)n It(em) opde roose een scrij(n)houte(n)/
coetse va(n) ix vie(re)nd(eel) een bedde van twee ellen eene roide/
sargie eene weke wint(er)coetse een bedde va(n) twee elle(n) eene/
roide sargie eene weke coetse va(n) ix vie(re)nd(eel) eene sa(n)gewijne(n)/
sargie It(em) op jans catte came(re) eene weke wint(er)coetse eene/
rode sargie een beddeken It(em) op de graet came(re) een bedde/
noppe(n) een wint(er)coetse weeck eene roide sarge een scrij(n)houte(n)/
coetse een bedde van twee ellen pluyme(n) eene grauwe sargie/
een hoeden ynde It(em) een wint(er) coetse een bedde va(n) vi vie(re)nd(eel)/
inde baycame(re) eene coetse va(n) ix vie(re)nd(eel) een bedde va(n) ix/
vie(re)nd(eel) eene roide sargie eene baycupe i weke wint(er)coetse/
een bedde noppen eene blauwe wullen sargie een voetbanck/
It(em) inde nedercame(re) een bedde va(n) x vie(re)nd(eel) een scrij(n)houte(n) coetse/
drie clede(re)n eene witte sargie eene wieke kiste inde coken(en)/
eene scapree eene(n) hael opden ne(re)n een schermssel met i kiste(n) eene/
quade scrijne een geltkiste t eene(n) amarijs iii ma(n)tele witte/
xii oircussen(en) x pair beck(en) onder goet en(de) quaet ix pair slapen/
laken(en) onder goet en(de) quaet xix omslage onder goet en(de) quaet/
lijne(n) muetsen en(de) is dlijwaet geso(m)meert op viii(½) r(insch) g(ulden) v g(r)[o]te/
becken(en) geheete(n) voetbecken(en) iii ketels vi becken(en) i forneys ketel iii/
cuype(n) een hove(n)dexsel yse(re)n eene ghote eene lat(ri)ne de goide/
voirg(eruert) zij(n) geschat tsame(n) op xcvi r(insch) g(ulden) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
It(em) de stove is oick gevisenteert geweest en(de) is bevond(en) wel/
gereect va(n) kakelen bancken en(de) allen ande(re)n gereetscape(n) tott(er) stove(n)/
dienende
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-30 by Inge Moris