SAL7382, Act: R°258.4-V°258.1 (435 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°258.4-V°258.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) jan vander to(m)men van arschot ende margriete coels hebbe(n)/
gekint ende gelijdt dat zij gecocht hebben tegen ja(n)ne laur(eys)/
nu ter tijt gevange(n) zijnde en(de) lijsbette(n) gheben zij(n)der huysvr(ouwe)/
vier amen ende eene halve lantwijns min eene(n) steeck ter/
goeder rekeni(n)gen die de huysv(r)[o](u)we jans laur(eys) alsoe v(er)cocht/
bekint te hebben(e) elke ame d(air)aff om en(de) voe(r) zeve(n) lichte/
gulden(en) d(air)op de voirscr(even) lijsbeth bekint gehave(n) en(de) ontfange(n)/
te hebbe(n) op goede rekeni(n)ge vier r(ins) guld(en) en(de) ii st(uvers) te lx pl(acken)/
tstuck en(de) noch xvi stuv(er)s die de voirs(creven) jan vander to(m)men/
en(de) margriete coels voirscr(even) segge(n) dat zij betaelt hebbe(n) ja(n)ne/
laur(eys) d(air)aff lijsbeth niet en weet te spreken(e) deen helcht/
vander so(m)men voirscr(even) tsintjansmisse baptisten naestcomen(de)/
/ ende dander helcht te loven(e) kermesse d(air)nae volgen(de) te/
betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] met cond(icien) zoe v(er)re zij lieten den yerste(n)/
t(er)mijn ombetaelt overgaen dat dan al gevalle(n) sal wesen/
cor(am) naus(nydere) sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] maii xxii
ContributorsMarika Ceunen
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris