SAL7382, Act: R°277.1 (466 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°277.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) her jan van quaderebbe p(ri)este(r) prochiaen van berthem in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) renu(n)cians tegens ad(ri)ane/
verheylwigen als executeur vanden testame(n)te ende uuyt(er)ste/
wille joha(n)nis wijlen vander eycken proefst als hij leefde d(er) goede(n)/
der hee(re)n van corbye de wijnthiende der selver hee(re)n inde voirscr(even)/
prochie van berthe(m) Te houden te hebben en(de) te gebruycke(n) va(n)/
sinte jansmisse naistcomen(de) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dande(r) zonder middel vervolgen(de) elcx/
jairs d(air)enbynne(n) om ende voe(r) acht rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuck brabants te betalen(e) den voirs(creven) executeur te kermisse/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Es bevorweert ende gecondicioneert dat de/
voirs(creven) her jan sculdich zij sal zijn te dragen en(de) te betalen(e)/
bove(n) de acht r(insch) g(ulden) alnoch zijn part en(de) porcie van alsulcke(n)/
zessehondert en(de) lx r(ins) g(ulden) eens als wijlen joh(ann)es vand(er) eycke(n)/
heef(t) moete(n) uuytlegge(n) en(de) betalen ten inne nemen(e) van zijne(n)/
t(er)mijne(n) ende dat all nae gelande vand(er) pechtinge(n) oft thiende(n)/
voirscr(even) en(de) oick nae avenant vanden ande(re)n goeden en(de) pechtinge(n)/
der goeden van corbye voirs(creven) int generael cor(am) vos vynck/
junii xi
ContributorsMarika Ceunen , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
Adriaen v(er)hen vorg(enoemt)/
als mo(m)boir [(et)c(etera)] heeft/
geco(n)senteert he(re)n ja(n)ne/
van quaderebbe p(ro)chiae(n)/
va(n) berthe(m) dat(ter) hij/
des(er) pechti(n)gen quijt/
ende los es als met/
uutgegeve(n) mits/
dien dat de voirs(creven)/
her jan geloeft/
heeft te [ju[l(ii)]] verwae(re)n/
t(er) recht en(de) heerlich(eit)/
der he(re)n va(n) corbye/
geleg(en) ond(er) berthe(m)/
alsoe wel van/
v(er)tstoren? als van/
heergewede ende/
and(er)ss(ins) gesciede xx/
nove(m)br(is) a(nn)[o] lxxxix
ContributorsMarika Ceunen , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris