SAL7383, Act: R°151.2-V°151.1 (230 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°151.2-V°151.1  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2021-04-23 by Walter De Smet
Want lambert duffay als geleydt na deser/
stadt recht voe(r) zijn wettich gebreck uuyt/
cracht van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot/
allen den goede(n) beude have ende erve/
joes ties soe wair die gelege(n) zijn hem/
oft pauwele bierma(n) deser stadt bode in/
zijne(n) name met brieve(n) van deser stadt/
gescreve(n) aen alle officie(re)n alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) de(n)selve(n)/
joese ties dach van rechte bescheyd(en) te/
compare(re)n inde banck voi(r)e meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) oft hij hem d(air)tegen
//
hadde willen oppone(re)n ald(air) hij op heden/
als ten verstreken(en) daghe niet gecompareert/
en is noch procur(eur) van zijne(n) wege(n) he(m) d(air)tege(n)/
oppone(r)ende ende trecht voert versueken(de)/
Soe hebbe(n) scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
na dat hen bij r(ap)poorte des voirs(creven) boede(n) behoirlijck/
gebleke(n) heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydi(n)ge/
gesciet te zijne gewese(n) voir een vonnesse wair/
de wed(er)partie des voirs(creven) geleyde(n) niet en comp(ar)eert/
ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den/
selve(n) geleyde(n) houde(n) soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)ge(n) alsoe/
v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) come(n) es In sca(m)pno/
decembr(is) qui(n)ta
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt