SAL7383, Act: R°33.2 (56 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°33.2  
Act
Date: 1489-08-16

Transcription

2020-01-11 by Walter De Smet
Item es vorweerde tussche(n) de voirscr(even) p(ar)tie(n) bij alsoe de/
voirs(creven) v(er)oblig(er)de p(er)sonen den voirscr(even) erfpacht tussche(n) dit en(de)/
sinte andriesmesse naestcomen(de) aflegge(n) wille(n) dat zij in die(n)/
gevalle gestaen sulle(n) met halve(n) pachte ende dat alsoe doen(de)/
sulle(n) zij gehoude(n) zijn tselve te cundige(n) den voirs(creven) meest(er)/
goline zesse weke(n) te voe(re)n om zijn prouffijt mette(n) pe(n)ni(n)gen/
d(air)aff comen(de) te doen(e) cor(am) eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt