SAL7383, Act: R°47.3 (64 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°47.3  
Act
Date: 1489-08-20

Transcription

2020-03-05 by Walter De Smet
Allen den genen (et)c(etera) dat mathijs wout(er)s zone vand(en) gonde(re)/
heeft geconstitueert gesedt volcomen macht procuracie ende/
auctoriteyt gegeven lievene van coudekercke bode der eerwerdig(er)/
univ(er)siteyt der stadt van loven(e) bring(er) des briefs te verwae(re)n/
te manen teysschen opte bue(re)n ende tontfangen alle(n) alsulke/
acht(er)stellige rinten als hem ombetaelt uuytstaen en(de) te heffen(e)/
zijn opde steden van antwerpen zierixee ende der goest ende/
voirts alle vorderi(n)ge van rechte dairtoe dienen(de) en(de) behoeven(de)/
te doene nae costume ende gewoente vanden plecken ende/
plaetssen d(air) dat gescieden ende behoeve(n) zoude moegen d(air)aff/
quitan(cie) te geven(e) Promittens rat(um) Salvo iusto calculo cor(am)/
oppendorp burg(imagistr)[o] hoelair thenis scabinis augusti xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt