SAL7383, Act: R°88.1 (117 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°88.1  
Act
Date: 1489-10-05

Transcription

2020-11-10 by Walter De Smet
Tractaet vand(en) zoene(n) des dootslaechs gedaen ende/
geperpetreert bij janne van quitsege(re) ende robrechte(n) van/
necke inden p(er)soen henr(ix) van hove sone wijlen jans/
van werchte(r) es gemaect ende toegegaen ind(er) manie(re)n/
hier nae volgend Inden yersten dat de voirs(creven) mesdadige/
zulle(n) doen zoe tamelijck devotelijck ende onderdanichlijck/
als zij connen ende moegen den voetval ind(en) kercken/
van werchte(r) Voirts zulle(n) de voirs(creven) feyteurs doen doen/
inde(n) godshuyse vand(en) augustijne(n) te mechele(n) een gebedt/
van iii(½)[c] cloeste(re)n voe(r) de salicheyt vand(en) ziele(n) des voirs(creven) wijle(n)/
henr(ix) It(em) voirts zulle(n) de selve feyteurs sculdich zijn te doen/
maken een yse(re)n cruys alsoe goet als ten ijnde inde p(ro)chie van/
werchte(r) ald(air) een steet ende niet arge(r) en(de) dat te doen stellen/
te werchte(r) opden kerchoff dair de selve henr(ic) begraven leet/
tusschen dit ende tsinxen(en) naistcomen(de) It(em) zulle(n) de selve doen/
doen een derdichste voe(r) de ziele desselfs henr(ix) ende dairaff/
zulle(n) de selve goet bescheyt moete(n) bringen den vrinden vand(en)/
dooden voirs(creven) It(em) zulle(n) de selve sculdich zijn te betalen(e) de/
so(m)me van vijftich lichte gulden(en) te weten(e) thien stuv(er)s voe(r)/
elke(n) gulden(en) tres pl(a)c(ken) pro stufe(r)o deen d(er)dendeel dairaff/
t(er) stont als den voetval gedaen zijn zal dand(er) derdendeel/
binne(n) xvii weke(n) d(air)na ende dleste deel oick binne(n) xvii/
weke(n) d(air) nae volgen(de) ende dit al te geschiedene op tslants zoene/
Inde sunt fideiussores johannes van quitsege(re) filius quond(am) arnoldi/
henricus de coni(n)ck f(ilius) quond(am) stephani de campe(n)hout et joh(ann)es/
vanden necke f(ilius) quond(am) (christ)iani co(m)morans(tes) apud erps romboldus/
de becke(re) f(ilius) quond(am) gossuini et tres p(ri)mi cor(am) absoloens hove/
octobr(is) qui(n)ta
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt