SAL7383, Act: V°148.3 (225 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°148.3  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2021-04-21 by Walter De Smet
Allen dat h(er) woult(er) savareys prieste(r) en(de) heeft/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht procu(r)acie/
en(de) aucto(r)iteit gegeve(n) joh(ann)ese heyns wissele(r) d(er) stadt va(n) lov(ene)/
pete(re)n van halen en(de) willem(me) van lele aut/
alle zijn sake(n) (et)c(etera) In melio(r)i for(ma) Promitt(ens)/
renu(n)c(ians) ratu(m) Salvo iusto calculo cor(am) abs(oloens) hove/
decembr(is) v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt