SAL7383, Act: V°162.2-R°163.1 (249 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°162.2-R°163.1  
Act
Date: 1489-12-12

Transcription

2021-05-08 by Walter De Smet
Want willem piret als geleydt nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden beyde/
have ende erve jans wijlen anceal geheeten/
ramsmet soe wair die gelegen zijn hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r) van/
sint jansgest oft zijne(n) stadthoude(r) alle deselve/
goede heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) anceal/
ramsmet et jehan wil(he)lain dach van rechte doen
//
besceyden oft zij hen d(air)tegen hadden willen oppone(re)n/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) ald(air)/
zij op heden als ten verstreken(en) daghe niet gecom/
pareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen/
den voirs(creven) geleydden compare(re)nde ende trecht/
voirts v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rapporte/
pauwels bierman der stadt bode behoorlijck/
gebleke(n) heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach/
besceydinge geschyet te zijne gewesen voir een/
vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydde(n)/
niet en compareert ten opstaene smeyers ende/
der scepen(en) datme(n) den voirs(creven) geleydden vande(n)/
voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van zijne(n)/
beleydde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) come(n) es In sca(m)pno dece(m)br(is)/
xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt