SAL7383, Act: V°213.2-R°214.1 (331 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°213.2-R°214.1  
Act
Date: 1490-01-13

Transcription

2021-10-25 by Walter De Smet
Na dien dat comen zijn bijden raide vand(er) stadt/
aert de smet als procuroer jouffr(ouwen) margriet(en)/
wittemans weduwe joes wijlen absoloens/
t(er) eend(er) ende jan van bierbeke woenen(de) te haecht/
t(er) ande(r) zijden aengaende eene(n) beempde gehete(n)/
de elst grote en(de) cleyne der selv(er) weduwe(n) toe/
behoi(re)nde gelegen ond(er) die prochie van haecht/
voirs(creven) oft d(air)omtrint die deselve jan tege(n) d(en)/
voirs(creven) weduwe(n) genome(n) hadde in hueringen/
den t(er)mijn van xii jai(re)n lanck v(er)volgen(de)/
innegaen(de) te half merte doen voerlede(n) om en(de)/
voe(r) lxxiiii rinsgulden(en) sjaers op zeke(re) ande(re)/
voirwerd(en) inne de voirs(creven) hueringe begrepen/
Bege(re)nde alsoe de voirs(creven) procur(eur) van dien jae(r)/
v(er)schene(n) sinte mertensmisse d(air) te voe(re)n betali(n)ge/
te hebben en(de) dat met zwa(r)en gelde te voirde(r)/
want hij he(m) in dien cortsel gedaen hadde/
tot xx rinsche guld(en) toe als dat de selve jan/
hem tacht(er) bleve(n) was vieren(de)vijftich rinsguld(en)/
die hij geloeft hadde te betalen(e) te kersmisse/
doen voirlede(n) ende oick dat hij he(m) stellen/
soude borchtochte vand(en) ande(re)n toecomen(de) jairscha(r)en/
van zijne(n) t(er)mijne en(de) scepen(en) brieve(n) d(air)af maken
//
alsoe dat behoerde ende vervoirwairt/
was dair de voirs(creven) procur(eur) des he(m) toe gedroech/
D(air)tegen de voirs(creven) jan hoepte te gestaene/
met lichte(n) gelde te voirde(r) want de hueri(n)ge/
v(er)schene(n) was ten tijde vand(en) lope des lichts/
gels ende al mochte hij den dach tot kersmisse/
van betalinge(n) genome(n) hebben dat hem tselve/
egheen hijnd(er) dragen en soud(e) mer gestaen/
ten lichten prijse vand(en) vier ende vijftich rinsguld(en)/
die hij geloeft mocht hebben bove(n) tcorsel he(m)/
des gedragen(de) totten rechte seggen(de) op tweeste/
almocht oick [hij] der selv(er) weduwe(n) borchtocht/
toegeseit hebben te stellen(e) vand(en) toecomen(de)/
jae(re)n dat hij dat qualijc soud(e) conne(n) gedoen/
aengesien dat zijn vrinde(n) zee(re) gestorve(n) wae(re)n/
en(de) elkermale bedorve(n) mits der orloge(n) doen/
voirlede(n) Oick was hij goetgenoech voe(r) de/
hueringe al socht men dit aldus scerp op he(m)/
met meer woerd(en) in weersijde(n) gealligeert/
Es geappointeert en(de) uutgesproke(n) bij der/
selv(er) wet voe(r) recht dat de voirs(creven) jan gestaen/
sal vand(er) hue(re)n des jaers doen voerled(en) te/
weten(e) vand(en) vier ende vijftich rinsgulden(en)/
dairaf zij ov(er)come(n) wae(re)n die te betalen(e) in/
lichte(n) prijse als tgelt ghinck van hant te/
hant sinte mertensmisse voerled(en) en(de) vand(en)/
tweeste(n) pointe aengaen(de) d(er) vesticheyt d(er) selv(er)/
weduwe(n) te stellen(e) voer de toecomen(de) jae(re)n/
van zijne(n) t(er)mijne voirs(creven) es uutgesproke(n) dat/
hij dair af der selv(er) weduwe(n) voldoen sall/
nad(er) voirwerde(n) die d(air)af bevond(en) sulle(n) moege(n)/
wordde(n) bij goed(en) ma(n)ne(n) die dairaf moege(n)/
wete(n) te spreken(e) en(de) ind(er) hueringe(n) gehoud(en) zijn/
den t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde oft hue(re)n goed(en) moet in/
alle(n) desen te hebbe(n) Actu(m) in (con)s(ili)[o] opidi januarii/
xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt