SAL7383, Act: V°220.3-R°221.1 (345 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°220.3-R°221.1  
Act
Date: 1490-01-16

Transcription

2021-11-06 by Walter De Smet
Want jan heyns als geleydt na des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goede(n)/
beyde have en(de) erve henr(ix) smet zoe wair die/
gelege(n) zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aend(en) meye(r) van stertbeke oft zijne(n)/
stadhoude(r) alle deselve goede heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) henr(ic) dach van/
rechte doen besceyden te compare(re)n inde banck/
voer meye(r) en(de) scepene(n) van loven(e) oft hij hem/
dair tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n ald(air) hij/
op hede(n) als ten verstreken(en) daghe niet/
gecompareert en es noch procur(eur) van zijne(n)/
wege(n) he(m) dairtege(n) oppone(re)nde den voirs(creven)/
geleydde(n) altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt/

//
versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat he(m) behoirlijck/
gebleke(n) heeft bij rapporte pauwels bierman/
des(er) stadt bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach/
besceydinghe gesciet te zijne gewesen voir/
een vonnesse wair de wederp(ar)tie des voirs(creven)/
geleydde(n) niet en compareert ten opstaende/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n)/
geleydden houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveringe(n)/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n) es/
In scampno januarii xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt