SAL7383, Act: V°3.2 (8 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°3.2  
Act
Date: 1489-06-30

Transcription

2019-03-29 by Walter De Smet
It(em) henr(ic) berghe geheeten bilien heeft geloeft willem(me) p(ate)r n(oste)r/
tweelf rins gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck te betalen(e) tusschen dit en(de)/
bamisse naestcomen(de) opdat hie(re)nbinnen soe volcomen(en) peys es datme(n)/
tusschen dit ende antwerpen veylich vae(re)n ende vlieten gaen en(de)/
kee(re)n mach t(er) stont soe wanneer dat den zelven peys alsoe sal/
wesen Ende oft dae(re)nbinnen alsulken peys niet en wae(re) soe zal/
de voirs(creven) henr(ic) gelove(n) vand(en) voirs(creven) obligacien geluften en(de) so(m)men/
los ende ongehouden zijn cor(am) h(er)meys thenis junii ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt