SAL7383, Act: V°399.1 (601 of 716)
Search Act
previous | next
Act V°399.1  
Act
Date: 1490-05-07

Transcription

2022-11-15 by Walter De Smet
Item jouffr(ouwe) katlijne ysaex weduwe jans wijle(n)/
van cuykenbosch her aernt van meerbeke en(de)/
h(er) jan van optielt prieste(re)n als momboe(re)n va(n)d(en)/
kinde(re)n desselfs [wilen] jans van cuyke(n)bosch die hij/
hadde vand(er) voirs(creven) jouffr(ouwen) katlijne(n) en(de) jouffr(ouwe)/
katlijne van cuyke(n)bosch docht(er) d(er) voirs(creven) jouffr(ouwen)/
katlijne(n) bij consente van ja(n)ne van bouchout/
hue(re)n man in p(rese)ntia hebben bekint henrick(e)/
de coste(re) sone wijlen henricx die hij hadde/
van jouffr(ouwen) katlijne(n) voirs(creven) vand(en) ierste(n) bedde/
voe(r) he(m) en(de) zijne(n) [erven ende] nacomelinge(n) dat deselve/
henrick zijn paert en(de) portie sal hebbe(n) in/
alsulke(n) huys en(de) hoff houden(de) drie dachmael/
oft d(air)omtrint gelege(n) ind(en) prochie van/
beerthe(m) inde strate geheete(n) steenpoelstrate/
tusschen de goede der weduwen en(de) erfge/
name(n) pet(er)s wijlen van ov(er)dijle op deen zijde/
en(de) de goede henricx de vos op dand(er) zijde/
te weten(e) alle zijn paert en(de) portie voirscr(even)/
in scheens des van wegen meest(er) mathijs/
ysax en(de) jouffr(ouwe) lijsbet sijnd(er) sust(er) den selve(n)/
henr(icke) soude moege(n) come(n) en(de) versterve(n)/
vand(en) voirs(creven) erve den selve(n) meeste(re)n mathijse/
en(de) sijnd(er) suste(re)n voirs(creven) tsame(n) toebehoe(re)nde op/
alsulken voege ende condicie dat de selve/
henrick oft zijn nacomelinge(n) sulle(n) gehoud(en)/
sijn in alsoe v(er)re hij tselve gedeelte/
he(m) in dien compete(re)nde soude willen/
hebben te dragen(e) [sijn part en(de) gedeelte] va(n) den coste(n) co(m)me(re)n en(de) laste(n)/
die de selve zijn moed(er) voirs(creven) alsnu/
d(air)o(m)me gedaen en(de) gelede(n) heeft mits nyeuwer/
r(e)fectien en(de) opmakinge(n) desselfs hoofs niet/
wed(er)staen(de) dat de guedinghe d(air)mede/
de selve jouffr(ouwe) int voirs(creven) hoff gegoidt/
es aprilis xxvii anno xc bynne(n) des(en) [yerste(n)] came(re)n/
spreet dat tselve hoff come(n) soude hue(re)n kinde(re)n/
va(n)d(en) nabedde cor(am) b(er)ghe donct maii vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt