SAL7383, Act: V°81.2 (109 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°81.2  
Act
Date: 1489-09-28

Transcription

2020-10-01 by Walter De Smet
Allen den genen (et)c(etera) dat lijsbeth lachman weduwe jans/
wijlen catseurs cum tuto(r)e approbe(re)nde laude(re)nde co(n)firme(re)nde/
ende oic voe(r) goet ende van werde(n) houden(de) allet gene des/
tot dese(n) dage ende tijde toe enichssins vervolght oft/
gevordert mach zijn bij gheerde duegens geheete(n) de gruyte(re)/
oft bij hen tsame(n) oft besundert voe(r) den officiael va(n) luydick/
oft elswair in hue(r) saken geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)curacie ende auctoriteyt gegeve(n) heeft den selve(n)/
gheerde meeste(re)n claese va(n) amsterda(m)me arnde gorre/
johen(n)i strijbos aut alle de selve hue(r) saken en(de) ande(re) tegen/
oft aen wien oft oic voe(r) wat gerichte geestelijc oft weerlijck/
dat zij te verwae(re)n (et)c(etera) In mel(iori) forma Cu(m) p(otes)tate substi(tuen)[di]/
Promitt(ens) rat(um) Salvo iusto calculo cor(am) b(er)ge h(er)meys sept(embris) xxviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt