SAL7384, Act: R°139.1 (223 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°139.1  
Act
Date: 1490-09-14

Transcription

2018-12-15 by fernand BERTRAND
Want willem pr(oc)ur(eur) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot alle(n) den goede(n)/
beyde have en(de) erve peters vaes den jonge(n)/
soe wair die gelege(n) sijn ind(er) stadt van loven(en)/
oft bynne(n) d(er) vriheyt d(er) selv(er) hem met ja(n)ne/
marijsses vorst(er) van des(er) stadt alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den/
voirs(creven) pete(re)n vaes dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
doen besceyden oft hij hem d(air)tege(n) hadde wille(n)/
oppone(re)n Aldair hij op heden als ten v(er)streken(en)/
daighe niet gecompareert en is noch procur(eur)/
van zijne(n) wegen hem d(air)tege(n) oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) Soe hebbe(n) scepen(en) van loven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij cleernisse(n)/
des voirs(creven) vorst(er)s behoirlijck gebleke(n) heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet/
te zijne gewesen voir een vonnesse wair de/
wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydde(n) niet en com/
pareert ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n)/
datme(n) den selve(n) geleydde(n) houd(en) soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es/
In scampno septembr(is) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters