SAL7384, Act: R°139.2-V°139.1 (224 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°139.2-V°139.1  
Act
Date: 1490-09-14

Transcription

2018-12-15 by fernand BERTRAND
Want jan van udekem natuerlijck als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) [ond(er) de(n) a(n)de(re)n] tot/
alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve laureys/
fricx jans frix sijns soens en(de) jans roesaert/
soe wair die gelegen sijn ind(er) stadt van loven(en)/
oft bynne(n) d(er) vriheyt d(er) selv(er) hem met joese/
peysman vorst(er) van des(er) stadt alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) d(er) weduwe(n) des/
voirs(creven) wijle(n) jans roesart dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)
//
oft zij huer dair tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n/
doen besceyden Aldair zij op heden als ten/
verstreken(en) daige niet gecompareert en is noch/
procur(ator) van hue(re)n wegen hem d(air)tege(n) oppone/
rende den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijck gebleken heeft bij cleernissen des/
voirs(creven) vorst(er)s de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescey/
dinge ghesciet te sijne gewesen voir een vonnesse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet/
en compareert ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datme(n) den selve(n) geleydden houd(en) soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) leveringe(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno/
septembr(is) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters