SAL7384, Act: R°172.4-V°172.1 (305 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°172.4-V°172.1  
Act
Date: 1490-10-14

Transcription

2019-02-04 by fernand BERTRAND
Want gielis ende jan leerse als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir huer wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goede/
beyde have en(de) erve jans wijlen craene soe wair/
die gelegen sijn hen met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aende meyers van aerschot oft zijne(n) stadhoud(er)/
en(de) zichen(en) oft zijne(n) stadhoude(r) te nurode alle deselve/
goede behoirlijck hebben doen leve(re)n en(de) der weduwe(n)/
desselfs wijlen jans dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen/
besceyden oft zij huer dair tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daighe/
niet gecompareert en is noch procur(eur) van hue(re)n/
wegen hem d(air)tegen oppone(re)nde de voirs(creven) gielis/
en(de) jan leerse altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en) ter/
manissen smeyers nae dat hen bij rapport(en)/
wout(er)s van boenrode d(er) stadt bode behoirlijck
//
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe ende dach/
besceydinghe geschiet te sijne gewesen voir een/
vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) gielise/
en(de) ja(n)ne leerse niet en compareert ten opstaene/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) gielise/
et ja(n)ne houd(en) soude inde macht van hue(re)n/
beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
octobr(is) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters