SAL7384, Act: R°176.3 (316 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°176.3  
Act
Date: 1490-10-19

Transcription

2019-02-07 by fernand BERTRAND
Want gielis van nethen(en) die uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) ov(er)lang gepasseert heeft en(de) besitten(de)/
es vijfthien rinsgulden(en) en(de) twee stuv(er)s erffelijck van/
alsulke(n) xvi croene(n) erffelijck als deselve gielis en(de) ande(re)/
p(er)sone(n) houd(en) en(de) besittende sijn opde goede en(de) ond(er)pa(n)de ind(en)/
scep(enen) brief bescreve(n) vallen(de) deselve rinte jairlijcx te/
kersmesse hem oft thieboute steenwechs d(er) stadt bode/
in sijne(n) name alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n met eene(n) open(en) placcate van des(er) stadt/
gescreve(n) aen alle officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n ende/
der weduwen joes wijlen absoloens hue(re)n wynne/
en(de) ja(n)ne boeg(ar)t dach van rechte te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyd(en)/
oft zij hen dair tegen hadden willen oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daighe/
niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen hen dair tegen oppone(re)nde de/
voirs(creven) gielis altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen bij cleerniss(en) des voirs(creven) bod(en)/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de)/
dach besceydinghe geschiet te sijne bijde(n) meye(r)/
van velthem gewesen voir een vonnesse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) gielis niet en compareert/
ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n)/
gielise houden soude inde macht van sijne(n)/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen es In scampno octobr(is) xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters