SAL7384, Act: R°208.3-V°208.1 (387 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°208.3-V°208.1  
Act
Date: 1490-11-13

Transcription

2019-04-17 by fernand BERTRAND
Item joes groothoot briede(r) heeft geloeft jacoppe de bourdiau/
sesse en(de) eene(n) halve(n) rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck alle/
maenden van nu voirtaene eenen dairaf en(de) t(er) sevenst(er)/
maent den halve(n) d(air)aff te betalen tot dat de voirs(creven) so(m)me/
volbetaelt sal sijn quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met vorwerd(en) oft hij enige(n)/
t(er)mijn liet ov(er)gaen ombetaelt dat al gevalle(n) sal sijn ende/
dit uut saken van zeke(re)n scaerhoute van bossche des voirs(creven)/
jacops geheete(n) le boiz del vaul bij wave(re) gelegen vanden/
leste(n) t(er)mijne(n) van paessche(n) en(de) s(in)te r(e)meysmesse beyde lestled(en)/
die gedroege(n) op beyde de t(er)mijne(n) negen en(de) eene(n) halve(n)/
rinsguld(en) d(air)aen jacop hem gecort heeft vijftich stuv(er)s/
die hij d(air)op gehave(n) heeft ende i(½) ame biers die hij van/
joese gehadt heeft alsoe dat trest dat joes sculdich/
blijft gedraeght de voirs(creven) vi(½) rinsguld(en) Met condicien/
oick vontmen dat joese nyet gecort en wae(r) in al oft/
in deele thalf boend(er) dat min bevonde(n) es ind(er) maten
//
dan xiiii(½) boend(er) die den geheele(n) coep gedroech in/
div(er)sen houwen soe soude den selve(n) joese op tpayment/
en(de) yerste(n) t(er)mijne vande(n) naiste(n) toecomen(de) jae(r) tselve/
half boend(er) geheelijck gecort wordden Ende oft joese/
cortsel van dien halve(n) boende(r) voirmaels gedaen/
wa(r)e soe soude joes den voirs(creven) jacoppe uut saken/
vand(en) voirleden(en) t(er)mijne(n) noch sculdich sijn thien stuv(er)s/
volmaken(de) in dien gevalle zeve(n) rinsguld(en) ta(m)q(uam) ass(ecu)[tu(m)]/
Ende hier mede sijn afgeslage(n) en(de) quijt tusschen/
p(ar)tien alle zwarich(eit) van scad(en) die joes alleg(eer)t van/
voirleden(en) tijden gehadt hebben(de) dat he(m) thout ten tijde/
vand(en) orloghe ontweldicht heeft geweest soe dat hij/
des nyet en heeft moegen gebruycken cor(am) hove burg(imagistr)[o]/
nove(m)br(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters