SAL7384, Act: R°237.2 (431 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°237.2  
Act
Date: 1490-12-02

Transcription

2019-06-22 by fernand BERTRAND
Want gerardus de thymo al(ia)s vanden male als p(ro)cur(eur)/
jans dillen geleydt sijnde nae des(er) stadt recht voir sijn/
wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en)/
tot allen den goede(n) beyde have ende erve willems/
ende gheerts pet(er)s ende henricx wile(n) pet(er)s soe wair/
die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even)/
aenden meye(r) van halen oft zijne(n) stadthoude(r) te meenssele/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende/
de(n) voirs(creven) willem(me) ende gheerde pet(er)s ende d(er) dochte(re)n des/
voirs(creven) wijle(n) henricx en(de) hue(r) momboirs oft r(e)geerders dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) doen besceyden oft zij hen dair tege(n) hadde(n) wille(n)/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige/
niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wege(n)/
hem dair tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden altijt/
compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re/
dat scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
bij rappoirte wout(er)s van boenrode des(er) stadt bode/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveringhe en(de)/
dach besceydinge geschiet te sijne gewesen hebben voir/
een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en)/
niet en compareert ten opstaene smeyers ende der/
scepen(en) datmen den selve(n) geleydden houden soude/
inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende/
leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es/
In scampno decembr(is) se(cun)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters