SAL7384, Act: R°243.3-V°243.1 (448 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°243.3-V°243.1  
Act
Date: 1490-12-09

Transcription

2019-06-29 by fernand BERTRAND
Vand(er) aenspraken die jan van arenberge becke(r)/
als man ende mombour katlijne(n) stoers sijns wijfs/
wettige docht(er) andries wile(n) stoers van sijne(n) voirbedde/
gedaen heeft tot gerard(e) vasont en(de) ja(n)ne storre als
//
mombo(r)en vand(en) lesten kinde(re)n desselfs wile(n) andries/
die hij acht(er) gelaten heeft van cleere(n) vasont sijne(n)/
naewive zust(er) des voirs(creven) gerats hen mombo(r)en/
opseggen(de) dat sij hem geloeft ende toegeseeght/
hadden inde raidt came(r) vand(er) stadt dair zij/
vergeert hadde(n) geweest om met malcande(re)n te v(er)accoerde(re)n/
van zeke(re)n q(ue)stien die sij ond(er)linge uuytstaen(de) mochte(n)/
hebbe(n) ende bezund(er)t van eene(n) brouketele dat sij/
hem stellen soud(en) ond(er) de wet tot zijne(n) behoef/
de so(m)me van sesthien hollansche guld(en) ende dat/
joh(ann)es vasont brued(er) des voirs(creven) gerarts en(de) wijlen/
cleere(n) aldair oick met hen vergadert sijnde ind(en)/
name vand(en) voirs(creven) momboirs dwoert dede vand(en)/
voirs(creven) xvi hollansche guld(en) ond(er) de wet te stelle(n) en(de)/
dat deselve mombours d(air)mede te vrede(n) wae(re)n ende/
dat sij d(air)enbove(n) de have getoge(n) hadd(en) gebleve(n) vand(en)/
voirs(creven) wile(n) andr(ies) bij consente des voirs(creven) jans van/
arenberge nae dat sij beslicht wae(re)n vand(en) voirs(creven)/
ketele aengaende den pe(n)ninge(n) desselfs dese/
pointe(n) oft hem die ontkint wordden p(rese)nteerde hij/
te bewijsen den rechte genoech sijnde ende metten/
minsten te gestaene hopen(de) wair hij dat gedoen/
conste dat de voirs(creven) selve mombours gehoud(en) soud(en)/
sijn deselve pe(n)ninge(n) alsoe tot sijne(n) behoef voe(r) de/
hellicht vand(en) selve(n) brouketele ond(er) de wet te/
stellen(e) hem des getroesten(de) totte(n) rechte d(air)tege(n) deselve/
mombours hen v(er)antwerden(de) ontkinde(n) tgheene/
des gelijck vo(r)e bijd(en) voirs(creven) ja(n)ne bij geleeght werdt/
hopen(de) dat hij dat alsoe nyet en soude conne(n)/
bewijsen den rechte genoech sijnde alsoe dat/
deselve jan d(air)inne met scepen(en) vonness(en) tot sijne(n)/
thoene gewijst sijnde genoech gethoent heeft/
ende doen blijken soe bij levend(er) wairheyt soe/
bij beki(n)nen van sijnd(er) wed(er)p(ar)tien sijn voirs(creven) v(er)met/
ende bijlegge(n) Es gewijst bij scepen(en) van loven(en)/
t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) mombours/
gehouden selen sijn ond(er) de wet te sette(n) de voirs(creven)/
xvi hollanssche guld(en) d(air) q(ue)stie af es nae dat de/
wairheyt gedrage(n) heeft in scampno cor(am) o(mn)ib(us)/
scab(in)is dempt(is) pynnock kersmake(re) dece(m)br(is) ix
ContributorsMi-Je Van Gils , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters