SAL7384, Act: R°277.3-V°277.1 (509 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°277.3-V°277.1  
Act
Date: 1491-01-07

Transcription

2019-10-26 by fernand BERTRAND
Allen dat henrick van raveschote in p(rese)ntia heeft/
geconstitueert willem(me) de witte van zichen(en) om te mane(n)
//
teysschen op te bue(re)n ende tontfange(n) alsulke(n) drie/
rinssche gulden(en) lijfpen(sien) alse hem jan cruyplant/
cleermake(r) als p(ri)ncipael en(de) jan sijn sone als sijn/
borge tot zijne(n) en(de) jacops herions live et sup(er)stit(is)/
bekinde(n) voir scepen(en) van loven(e) en(de) met scepen(en)/
br(ieven) van loven(e) opde(n) xix dach dece(m)br(is) a(n)no lxxxvii/
Ende oft noot zij die selve lijfpen(sien) en(de) assignacie/
v(er)ond(er)pandi(n)ge oft lossinge van dien met rechte/
mette(n) selve(n) scepen(en) br(ieven) en(de) oick mette(n) beleyde d(air)uuyt/
bijde(n) selve(n) henr(icke) gedaen te vervolge(n) die selve/
en(de) alle saken q(ue)stien en(de) gedingen d(air)uuyt spruyten(de)/
te bedingen de goede ond(er) deselve beleyde begrepe(n)/
hem te doen leve(re)n en(de) met vonness(en) doen ae(n)wijse(n)/
die voirt te v(er)coepe(n) ten hooghsten tott(er) geheeld(er)/
betalinge(n) assignac(ien) oft afquiti(n)gen d(er) selv(er) rinte(n)/
en(de) vergeldinge alre costen d(air)om gebuert oft/
alnoch te gescied(en) Componen(di) quitan(ciam) dan(di)/
Ende oft h(ier)om enige erfgoede v(er)cocht wordde(n)/
bijde(n) selve(n) geconstitueerde(n) d(air)af sal de selve/
henr(ick) zond(er) sijne(n) cost oft hem erge(re)ns inne te/
v(er)lonen(e) met alleene hande en(de) mont te leene(n)/
guedi(n)ge en(de) vestich(eit) doen Et g(e)n(er)alit(er) et sp(e)c(i)alit(er)/
Promitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters