SAL7384, Act: R°288.2-V°288.1 (522 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°288.2-V°288.1  
Act
Date: 1491-01-13

Transcription

2019-10-12 by fernand BERTRAND
Vand(er) aenspraken gedaen bij pete(re)n van malroye/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) op ja(n)ne/
van meldert van gelost te zijne van vier rinsguld(en)/
dair hij voe(r) gesproken hadde en(de) v(er)antwerdt aen/
meeste(re)n henr(icke) vand(er) strate(n) cyrurgijn van dat de/
selve meest(er) henr(ic) gecureert hadde vand(er) pestilentien/
des voirs(creven) jans van meldert werdi(n)ne hopen(de)/
dat deselve jan hem sculdich soude sijn dat te/
doene nae de liefde en(de) vrintscap die hij hem/
inde(n) noode zijnd(er) weerdi(n)nen in dien v(er)antweerd(en)/
bewesen hadde dair tegen deselve jan hem v(er)antw(eer)den(de)/
meynde des ongehouden te zijne want hij den/
selve(n) pete(re)n niet gebede(n) en hadde borge te zijne
//
oick was de cure gebuert voir ende eer hij sijn/
weerdi(n)ne nu sijnde getrouwet hadde Es gewijst/
t(er) manissen smeyers dat deselve jan gehoud(en) sal/
sijn den selve(n) pete(re)n te lossen aen meeste(re)n henr(icke) voirs(creven)/
van des voirs(creven) steet In scampno cor(am) om(n)ib(us) scabinis/
januarii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters