SAL7384, Act: R°341.2-V°341.1 (620 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°341.2-V°341.1  
Act
Date: 1491-02-12

Transcription

2019-11-30 by fernand BERTRAND
Want willem vand(er) bruggen geheete(n) mette(n) gelde/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir sijn wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
vand(er) elst en(de) marien sijnd(er) huysvrouwen soe/
wair die gelegen sijn hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r) van he(re)nt oft/
zijne(n) stadhoude(r) te thieldonck Alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) gehuysche(n)/
ende rase mathijs dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen/
besceyden oft zij hen dair tege(n) hadde(n) willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en zijn noch procur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe
//
hebben de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rescripte gorijs de smet smeyers/
van he(re)nt behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringe en(de) dach besceydinge gesciet te zijne/
gewesen voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert ten/
opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n)/
geleydden houd(en) soude inde macht van sijne(n)/
beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) come(n) es In scampno febr(uarii)/
xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters