SAL7384, Act: R°342.2 (622 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°342.2  
Act
Date: 1491-02-12

Transcription

2020-02-10 by fernand BERTRAND
Nae dien dat peter bohon met behoirlijcke(n) raste/
mente(n) heeft doen vervolge(n) seke(r) sijn schult gedragen(de)/
vijff en(de) twintich rinssche gulden(en) eens op zeke(re) pe(n)ni(n)ge(n)/
toebehoiren(de) hee(re)n ja(n)ne van crehain wesen(de) in hand(en)/
jans weert inde(n) pellicaen opde vischmerct/
en(de) de behoirlijcke conde hadde doen doen/
gelijck dat gebleken heeft behoirlijck nae recht/
bij cleernissen giel(ijs) de vos vorste(r) ende de voirs(creven)/
pet(er) bohon t(er) manissen smeyers en(de) wijsdom/
d(er) scepen(en) zijn schult geve(r)ificeert heeft te weten(e)/
twintich rinssche gulden(en) voe(r) scepen(en) van des(er)/
stadt he(m) gelooft en(de) vijff rinssche gulden(en) van geleende(n)/
gelde sond(er) cost en(de) co(m)me(r) versueken(de) alsoe trecht/
ald(air) de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie niet en compareerde/
Es gewesen t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven)/
peter zijn geve(r)ificeerde schult met coste en(de) co(m)me(r)/
aende geresteerde pe(n)ni(n)gen verhalen sall/
ov(er)t d(air)yet dat hijt wed(er)ke(re)n sal en(de) oft dair/
gebrect dat hij tselve volge(n) sal nae recht/
In scampno februarii xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters