SAL7384, Act: R°445.3 (803 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°445.3  
Act
Date: 1491-04-11

Transcription

2020-09-03 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) henrick heeft voirt geloeft den voirs(creven)/
arnde hanckart te wynne(n) behoirlijck een stuck/
lants houden(de) omtr(int) een boend(er) den selve(n) arnde/
toebehoiren(de) gelege(n) bove(n) p(er)cke en(de) te geve(n) sijn getidege/
voren alsoe die behoe(re)n gegeve(n) te wordden en(de) altijt/
bereyt te zijne om in tijts te saeyen(e) en(de) dat/
moeten besaeyen met arnts saede gelijck ande(re) reenge/
noete(n) boven en(de) beneden Ende d(air)aff heeft de voirs(creven)/
arnt den selve(n) henr(ick) geloeft te betalen(e) van elker/
voren twintich stuv(er)s Ende insgelijcx heeft de/
voirs(creven) henr(ick) arnde toegeseeght en(de) geloeft te mesten/
met eene(n) wagen met vier p(er)den alsoe langhe/
als arnt des behoeve(n) sal ende soe wair dat mest/
te halen sal sijn elcx daigs om negen stuv(er)s quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] Ende sal oick de voirs(creven) henrick bove(n) de/
voirs(creven) so(m)me van pe(n)ni(n)g(en) vand(en) p(er)de de(n) selve(n) arnde/
voer den coep vand(en) selve(n) p(er)de sond(er) yet d(air)af te hebben(e)/
de(n) selve(n) arnde moete(n) vue(re)n van desselfs arnts huyse/
te loven(e) inde mu(n)tstrate vijff voede(re)n mest elck/
voed(er) met vier p(er)de(n) tot op dlant voirs(creven) sond(er) arnts/
cost cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters