SAL7384, Act: R°500.2-V°500.1 (895 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°500.2-V°500.1  
Act
Date: 1491-05-17

Transcription

2020-11-13 by fernand BERTRAND
Want henrick van hockerzeele als man ende momboir/
m(ar)griete(n) vande(n) berghe weduwe jans wijle(n) tav(er)niers/
bried(er)s geleydt sijnde nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve reyniers dyntens en(de) lijsbette(n) sijnd(er) docht(er) soe/
wair die gelegen sijn ind(er) stadt van loven(e) oft bynne(n)/
d(er) vrijheyt d(er) selv(er) hem met gielise de vos vorste(r)/
van des(er) stadt alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) reyne(re) dyntens en(de) pauwelse/
vand(en) dale als man en(de) momboir d(er) voirs(creven) lijsbette(n)/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij hen/
tegen deselve leveri(n)ge hadde(n) willen oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige/
nyet gecompareert en zijn noch oick procur(eur) van/
hue(re)n wegen hen dair tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven)/
geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij cleernissen des voirs(creven) vorst(er)s behoirlijck/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydi(n)ge
//
gesciet te sijne gewesen hebben voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden nyet en/
compareert ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n)/
den selve(n) geleydden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveringen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es In sca(m)pno/
maii xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters